Artikel Kecil hamba Allah swt

Ilmu semakin digali semakin dalam pemahaman anda

Rabu, 21 Oktober 2009

Dasar dan Tujuan Pendidikan di Islam

Dasar pedidikan di islam megambil dari qur’an dan hadis, seperti yang terkandung dalam hadis berikut ;
Artinya
Dari Jabir bin Samurah berkata : Rasulullah SAW bersabda : Aabila seorang mendidik seorang anak itu lebih baik baginya dari pada shadaqoh satu sha’ (segantang).
( HR. Turmuzi)

Dalam hadis ini menjelaskan bahwa; seseorang mendidik anak, atau orang tua mendidik anaknya lebih baik dan utama daripada bershadaqoh dengan harta atau memberi harta kepada anak. Ini bukan berarti tidak perlu memberi shadaqoh atau tidak perlu memberikan harta kepada anak. Akan tetapi mengajarkan agar anak diberi pendidikan, dididik mengenal agama, dilatih dalam budi luhur, kelak anak yang diberi pendidikan itulah yang beruntung.
Pemberian orang tua terhadap anak yang paling penting ialah memberikan pendidikan, membentuk anak berilmu dan budi luhur. Sebab dengan ilmu dan budi luhur biasa mencari harta yang banyak, tetapi dengan harta yang banyak belum tentu dapat mencari ilmu dan budi, bahkan memelihara hartanyapun sukar.

Tidak ada komentar: